BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu trường cao đẳng y dược cần thơ
  • HIỆU TRƯỞNG PHAN TRUNG THUẤN BSCKII Quản lý Y tế
  • PHÓ HIỆU TRƯỞNG Trần Thu Hồng ThS ĐDBM và TSS
  • PHÓ HIỆU TRƯỞNG Trần Ngọc Hùng CN. Ngữ văn