Giới Thiệu Về Trường

Lịch sử hình thành và phát triển
1964
1975
1977
1978
1981
1987
1992
2002
2006
2019
IMG 1964

Trường Trung học Y Dược Khu Tây Nam bộ được thành lập trên địa bàn huyện Đầm Dơi , tỉnh Cà Mau , chủ yếu đào tạo Y sỹ , Dược sỹ trung học cho Quân Dân Y các tỉnh Khu Tây Nam bộ.

IMG 1975

Trường được UBND tỉnh cấp cho khu đất tại số 340 đường Nguyễn văn Cừ để xây dựng Trường chính thức và một khu nhà ở số 39 Nguyễn Trãi để làm văn phòng BGH , các phòng và nơi nội trú cho học sinh.

IMG 1977

Trường Trung học Y Dược Khu Tây Nam bộ được thành lập trên địa bàn huyện Đầm Dơi , tỉnh Cà Mau , chủ yếu đào tạo Y sỹ , Dược sỹ trung học cho Quân Dân Y các tỉnh Khu Tây Nam bộ.

IMG 1978

Trường được UBND tỉnh cấp cho khu đất tại số 340 đường Nguyễn văn Cừ để xây dựng Trường chính thức và một khu nhà ở số 39 Nguyễn Trãi để làm văn phòng BGH , các phòng và nơi nội trú cho học sinh.

IMG 1981

Trường Trung học Y Dược Khu Tây Nam bộ được thành lập trên địa bàn huyện Đầm Dơi , tỉnh Cà Mau , chủ yếu đào tạo Y sỹ , Dược sỹ trung học cho Quân Dân Y các tỉnh Khu Tây Nam bộ.

IMG 1987

Trường được UBND tỉnh cấp cho khu đất tại số 340 đường Nguyễn văn Cừ để xây dựng Trường chính thức và một khu nhà ở số 39 Nguyễn Trãi để làm văn phòng BGH , các phòng và nơi nội trú cho học sinh.

IMG 1992

Trường Trung học Y Dược Khu Tây Nam bộ được thành lập trên địa bàn huyện Đầm Dơi , tỉnh Cà Mau , chủ yếu đào tạo Y sỹ , Dược sỹ trung học cho Quân Dân Y các tỉnh Khu Tây Nam bộ.

IMG 2002

Trường được UBND tỉnh cấp cho khu đất tại số 340 đường Nguyễn văn Cừ để xây dựng Trường chính thức và một khu nhà ở số 39 Nguyễn Trãi để làm văn phòng BGH , các phòng và nơi nội trú cho học sinh.

IMG 2006

Trường Trung học Y Dược Khu Tây Nam bộ được thành lập trên địa bàn huyện Đầm Dơi , tỉnh Cà Mau , chủ yếu đào tạo Y sỹ , Dược sỹ trung học cho Quân Dân Y các tỉnh Khu Tây Nam bộ.

IMG 2019

Hoạt động năm 2019

 • 55

  Năm kinh nghiệm

 • 170

  Giảng viên/CB-CNV

 • 32

  Chuyên ngành đào tạo

 • 80

  Phòng học - thí nghiệm

IMG

IMG

IMG