Theo kế hoạch thường niên đã cam kết giữa đoàn MEET (Medical Education Exchange Teams_Đội trao đổi giáo dục Y khoa) – Hoa Kỳ và Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ. Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016 trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ đón tiếp Đoàn MEET đến thăm và giảng dạy chuyên ngành Điều Dưỡng cho sinh viên và giảng viên tại trường.

meet1

Qua 5 ngày tập huấn về Điều dưỡng, các giảng viên của Đoàn đã tổ chức giảng dạy 8 lớp về kiến thức y tế ngành Điều dưỡng, về kiểm soát nhiễm khuẩn và thực hành về chăm sóc trẻ sơ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trước và sau phẫu thuật cho 550 lượt sinh viên Điều dưỡng và 189 lượt Hộ sinh.

Sau khóa tập huấn đoàn đã có cuộc trao đổi hữu ích để nhận xét về thái độ học tập tích cực của SV trường và chuẩn bị cho đợt công tác trong năm 2017 được tốt hơn.

meet2

 

 

DEPARTMENT OF RELATIONS & COOPERATION’S ARTICLE ABOUT MEET

From 24/10/2016 to 28/10/2016, Can Tho Medical College welcomed MEET (Medical Education Exchange Teams) from the US coming to visit and give lectures on Nursing to the College’s lectures and students as planned in the annual plan agreed by the college and MEET.

After 5 days giving training in Nursing, MEET’s lecturers held (8 classes)on Nurse specialists Infection control and prevention of nursing theories, practice of infant nursing and infection control before and after operation for 550 students of Nursing và 189 students of Midwifery.

After the training course, MEET had an effective discussion about the students’ positive learning attitude and the preparation for the visit in 2017. 

 

Phòng Quan hệ Hợp tác và Nghiên cứu phát triển