Chiều ngày 01 tháng 3 năm 2017 tại phòng họp UBND thành phố Cần Thơ đã diễn ra Chương trình Hội nghị triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng và ký kết giao ước thi đua của các cụm, khối do Ban thi đua, khen thưởng thành phố Cần Thơ tổ chức.

Đến tham dự và chỉ đạo tại buổi lễ có Ông Trương Hồng Dự - Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng thành phố và 07 trường trong khối thi đua các trường đại học, cao đẳng (trường CĐYT Cần Thơ; trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần thơ; trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ; trường ĐH Tây Đô; trường ĐH Nam Cần Thơ; trường CĐ Nghề Cần Thơ; trường CĐ Cần Thơ).

 

Thidua1

Tại Hội nghị 07 trường Đại học, Cao đẳng trong khối thi đua đã thống nhất và ký kết 07 nội dung trọng tâm công tác năm học 2016 – 2017. Trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện triển khai nghị quyết 04, Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

Buổi lễ ký kết giao ước đã diễn ra thành công tốt đẹp, khối 07 trường đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung hình thức hoạt động và tiến độ thực hiện chương trình thi đua yêu nước năm 2017.