Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển phối hợp với phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tham gia Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế Việt Nam năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, do Cục Đào Tạo với nước ngoài – Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức.

 

 

Ngày 09/4/2017, Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển phối hợp với phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tham gia Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế Việt Nam năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, do Cục Đào Tạo với nước ngoài – Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức.

CIEC8

 

Trong ngày hội giáo dục quốc tế(IHED), đoàn đã gặp gỡ đại diện từ các trường đại học quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau: Australia, Nhật, Anh, Canada, Hàn Quốc, New Zealand và Hoa Kỳđể trao đổi thông tin về các chương trình đào tạo cũng như học bổng và cơ hội hợp tác với các trường.

CIEC5

CIEC4

Thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài, đại diện Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã kết nối với các trường Đại học có đào tạo chuyên ngành Y, Dược, Điều Dưỡng nước ngoài, tìm hiểu về khả năng trao đổi sinh viên và khả năng hợp tác, phát triển chương trình đào tạo song phương giữa trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ và các trường quốc tế nhằm mở ra hướng đi mới và tăng cường khả năng tiếp cận các chương trình giáo dục hiện đại về y tế để phát triển mối liên kết đào tạo trong tương lai gần./.

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển