Ngày 05/05/2017 Phòng Khoa học công nghệ Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH cấp Trường năm học 2016-2017. Bao gồm 3 đề cương như sau:

TT

Chủ nhiệm

Tên đề tài/sáng kiến

Thời gian

1

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Khảo sát nhu cầu sử dụng cháo dinh dưỡng định hướng cho việc xây dựng dịch vụ cung cấp cháo dinh dưỡng tại phòng khám đa khoa trường CĐYT Cần Thơ

13h30-14h30

2

Lê Nguyễn Châu Hà

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh lý mũi xoang một bên tại BV Tai Mũi Họng Cần Thơ.

14h30-15h30

3

Trần Bích Đào

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng điều dưỡng tại trường CĐYT Cần Thơ năm 2017.

15h30-16h30

 

Đây là lần xét duyệt đề cương NCKH đợt 2 trong năm học 2016-2017. Trong đợt 1 (tháng 01/2017) có 05 đề cương NCKH đã được Hội đồng thông qua, các chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đúng tiến độ và chuẩn bị nghiệm thu vào cuối năm học.

Riêng về sáng kiến sáng chế có 56 SKSC đăng ký mới, Phòng Khoa học công nghệ dự kiến thành lập Hội đồng xét duyệt vào đầu tháng 6/2017 để kịp tiến độ theo Kế hoạch năm học.

 

NTHU1

NTHU2

Phòng Khoa học công nghệ