Ngày 8/6/2017, Trường CĐYT Cần Thơ đã tiến hành khai giảng lớp Quản lý Điều dưỡng - khóa 9.

KG2

 

Tham dự lễ khai giảng có đại diện Ban Giám Hiệu, Trưởng phó các phòng khoa, giảng viên tham gia giảng dạy khóa học và toàn thể học viên của lớp.

KG1

Mục tiêu khóa học nhằm chuẩn bị cho người Điều dưỡng trưởng có năng lực tham gia xây dựng chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu cho Điều dưỡng bệnh viện có hiệu quả.

Thời gian khóa học là 03 tháng, chương trình lớp học gồm 5 chủ đề: Tổ chức và quản lý chương trình Điều dưỡng, Quản lý và chính sách y tế, Đào tạo và Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng, Thực tập tại bệnh viện và thực tế.

Lễ Khai giảng lớp Quản lý Điều dưỡng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

                           Phòng Đào Tạo