Ngành nghề

Ngành nghề (0)

 

 

 

 

Hệ Cao đẳng:

  1. Cao đẳng Điều dưỡng
  2. Cao đẳng Dược học

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

  1. Điều dưỡng đa khoa
  2. Hộ sinh trung cấp
  3. KTV Xét nghiệm đa khoa
  4. KTV Hình ảnh Y học
  5. KTV Vật lý trị liệu/PHCN
  6. Dược sĩ trung cấp
  7. Y sĩ đa khoa
  8. Y sĩ Gây mê hồi sức
  9. Y sĩ Y học cổ truyền

Dạy nghề:

  1. Dược tá
  2. Y tá
  3. Y tá thôn bản
  4. Nha tá