Chức năng, Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ tổng quát:

 

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược, mục tiêu và chương trình giảng dạy - học tập cho các loại hình đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của toàn trường.
 • Xây dựng, điều hành các kế hoạch giảng dạy, kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học.
 •  Quản lý việc học tập, sinh hoạt và thực hiện các công tác hành chính giáo vụ
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức tuyển sinh, tổ chức thi tốt nghiệp và cấp phát bằng theo quy chế của Bộ.
 • Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo thuộc lĩnh vực đào tạo.
 • Quản lý Thư viện

Nhiệm vụ cụ thể:

 • Xây dựng mục tiêu và quy mô đào tạo cho các ngành, các hệ đào tạo cao đẳng và trung học chuyên nghiệp để trình Hội đồng Khoa học và đào tạo trường xem xét quyết định.
 • Hướng dẫn các khoa xây dựng chương trình đào tạo cho từng ngành, từng hệ đào tạo, từ đó tổng hợp trình Hội đồng Khoa học và đào tạo trường xem xét ban hành.
 • Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các kế hoạch: Giảng dạy – học tập, bao gồm kế hoạch kiểm tra – thi từng học kỳ.
 • Hướng dẫn các Khoa biên soạn và xuất bản các tài liệu, phương tiện phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu…
 • Tổ chức  các lớp nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm cho thầy cô giáo bao gồm kế hoạch dự giảng, bình giảng, thi giáo viên dạy giỏi
 • Tổ chức khai giảng, sinh hoạt đầu năm và tổng kết năm học.
 • Thi tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp, cấp phát bằng.
 • Sơ tổng kết chương trình đào tạo và giảng dạy từng giai đoạn.
 • Phối hợp với phòng TT- KTKĐCLĐT để tổ chức công tác tuyển sinh hằng năm.
 • Tổ chức, thực hiện các công tác hành chính giáo vụ: lưu trữ hồ sơ, tài liệu đúng quy định, cấp chứng chỉ, văn bằng, xác nhậc học sinh, sinh viên, xác nhận kết quả học tập…
 •  Triển khải thực hiện nội quy giảng dạy, quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và thi tốt nghiệp. Phối hợp với các khoa, phòng để tổ chức xét duyệt lên lớp, ngừng học, thôi học, học lại, chuyển trường… và khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.
 • Tham gia xây dựng tiêu chí, quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo, kịp thời phản ánh với Hiệu trưởng về tình hình giảng dạy, học tập và đề xuất ý kiến giải quyết. Chuẩn bị nội dung có liên quan để trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
 • Tổ chức sơ tổng kết công tác đào tạo (học kỳ, năm học), bao gồm cả việc tổ chức đánh giá chất lượng thi cử, rút kinh nghiệm cải tiến chương trình cho phù hợp với đường lối, quan điểm, nguyên lý giáo dục, mục tiêu đào tạo và đặc điểm thực tiễn của Trường.
 • Tổ chức hội thảo các chuyên đề có liên quan đến công tác đào tạo. 
 • Quản lý Thư viện./.

Nhân sự

 

HUỲNH VĂN SƠN

son2

TRƯỞNG PHÒNG

ThsBs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907829482

 

-Chịu trách nhiệm chung các hoạt động  của phòng.

-Quản lý chất lượng trong quá trình đào tạo.

-Quản lý tuyển sinh

-Xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo

-Quản lý lâm sàng.

-Quản lý xây dựng, giáo án, giáo trình.

-Tham gia giảng dạy môn Bệnh học ngoại

 

ĐỖ MINH TUẤN

tuan

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThsBs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907121468

 

-  Quản lý khối lâm sàng

- Liên hệ ký, thanh lý hợp đồng đào tạo

- Quản lý, theo dõi tiến độ chương trình đào tạo.

- Hổ trợ trưởng phòng các công việc khác khi được phân công.

 

PHẠM THỊ HIẾU

PhamHieu

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0906737119

-Theo dõi tiến độ thực hiện chương trình khoa Dược-Xét nghiệm, khoa Khoa học cơ bản.

-Quản lý đào tạo liên tục.

-Quản lý học lại, thi lại các khối lớp

-Quản lý xét miễn học, miễn thi và Xét lên lớp

-Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Xây dựng kế hoạch Bình giảng dự giảng.

-Quản lý giáo trình giáo án của giáo viên.

-Tham gia giảng dạy khoa Dược – XN.

TRƯƠNG BÍCH THẢO

ANH080

Chuyên viên

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0943557968

-Quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ

Trích lục bảng điểm

-Lập sổ đăng ký học sinh

-Báo cáo tốt nghiệp

-Ghi chép, nhập dữ liệu, số liệu, tập hợp lưu trữ và bảo quản sổ sách

-Quản lý công văn đi và công văn đến

-Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

TRẦN THỊ THU LAN

ThuLan

Chuyên viên

CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907100858

 

- Quản lý điểm, miễn học, miễn thi, học lại thi lại khối TCCN

-Nhiệm vụ khác khi được phân công

VÕ THỊ HIẾU

VoHieu

Giảng viên

CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915859770

- Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp và bản sao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên

- Quản lý, cấp phát và trích lục kết quả học tập cho học sinh, sinh viên.

- Tổng hợp báo cáo số liệu tốt nghiệp.

- Tham gia coi thi học phần.

- Tham gia giảng dạy thực tập tin học  theo sự phân công.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, hội họp.

HỒ CHÂU NGỌC THẢO

NgocThao

Giảng viên

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0986266568

 

- Quản lý lịch học, tài nguyên phòng học, phòng thực tập

- Xây dựng kế hoạch thi, lịch thi học kỳ, tốt nghiệp

 - Xây dựng tiến độ năm học, kế hoạch giờ giảng năm học

- Tổng hợp các phân công giảng dạy.

- Hoàn thành các văn bản báo cáo

- Thanh lý hợp đồng thỉnh giảng.

DƯƠNG TUẤN ANH

TuanAnh

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phục vụ mượn trả sách

- Bổ sung báo, tạp chí cho Thư viện.

- In thẻ cho CB, GV, HSSV.

- Kiểm tra mỗi ngày danh sách hàng đợ

- Biên mục báo, tạp chí.

- Hướng dẫn HSSV tra cứu

- Xử lý mượn sách quá hạn.

PHẠM THỊ THANH THẢO

ThanhThao

Nhân viên

CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phục vụ mượn trả sách

- Đối chiếu với chương trình khung bổ sung sách cho Thư viện.

-  Bao quát tình hình chung của Thư viện.

- Báo cáo, thống kê sách và báo cáo số lượng bạn đọc, sử dụng internet.

- Sinh hoạt chính trị đầu khóa (theo lịch).

- Hướng dẫn sinh viên tra cứu, sử dụng thư viện.

- Giới thiệu sách mới

- Cập nhật sách mượn quá hạn

LƯU TUẤN HÙNG

TuanHung

Nhân viên

CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-In ấn bằng, chứng chỉ, bảng điểm

-Quản lý điểm, miễn học, miễn thi, học lại thi lại khối TCCN

Nhiệm vụ khác khi được phân công

TRƯƠNG VĂN KHANH

ANH081

Giảng viên

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919974230

 

-Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất

-In bằng,  bảng điểm

-Giảng dạy môn vật lý đại cương

-Công tác khác khi được phân công

 

NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

AnhThu

Nhân viên

CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-Quản lý điểm khối Cao Đẳng

-Miễn học - miễn thi

-Học lại thi lại khối Cao Đẳng

-Nhiệm vụ khác khi được phân công

 

 daotao4