• Chiều ngày 31/8/2017, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Hội Sinh viên Trường đã tổ chức Lễ Tổng kết Chiến dịch Tình nguyện hè 2017 và Chiến dịch Mùa hè xanh 2017.

Xem thêm: Chiều ngày 31/8/2017, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Hội Sinh viên Trường đã tổ chức Lễ...