Để góp phần tạo nguồn cho hoạt động của Đoàn trường, công tác phát triển đoàn viên mới cũng rất được BCH Đoàn trường quan tâm thực hiện. Ngày 03/3/2017 Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức 01 Lớp cảm tình Đoàn và tiến hành Lễ Kết nạp Đoàn vào ngày 04/3/2017 cho 96 em học sinh, sinh viên là những thanh niên ưu tú của các chi đoàn thuộc 3 đoàn khoa trực thuộc Đoàn trường: Đoàn khoa Y, Đoàn khoa Dược – Xét nghiệm, Đoàn khoa Điều dưỡng. 

 

doan1

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG