Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

 PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Điện thoại:  07103.891213

Được thành lập theo QĐ số: 263/QĐ-CĐYT, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

1. Chức năng:

- Gắn kết và điều phối hoạt động của các đơn vị trong Trường theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động của Trường cho Ban Giám hiệu và tư vấn cho Ban Giám hiệu trong các lĩnh vực công tác mà phòng được giao;

- Thực hiện công tác hành chính và văn thư - lưu trữ;

- Phục vụ lễ tân;

- Quản lý hạ tầng cơ sở của Trường;

- Lập kế hoạch, giám sát sửa chữa nhỏ nhằm duy trì chức năng, chống xuống cấp của cơ sở hạ tầng được quản lý;

- Tổ chức mua sắm các trang thiết bị nội thất theo yêu cầu của các đơn vị trong trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Thực hiện chức năng gắn kết và điều phối hoạt động

- Là đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của các Phòng, Khoa, Trung tâm, Trạm y tế (gọi chung là các đơn vị) để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; trực tiếp truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Ban Giám hiệu đến các đơn vị và cá nhân trong toàn trường.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.

- Tập hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu tố, khiếu nại, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong, ngoài trường và chuyển đến địa chỉ cần thiết để điều tra, tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến giải quyết trình Hiệu trưởng.

2.2. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo

-  Đầu mối tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về thực hiện các nhiệm vụ của Trường trình Ban Giám hiệu.

- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Trường.

- Theo dõi công tác pháp chế, tổ chức soạn thảo các văn bản quy trình, quy phạm của Trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Làm công tác thư ký cho Ban Giám hiệu.

2.3. Thực hiện chức năng hành chính và văn thư - lưu trữ

- Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, scan vào máy tính, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Trường.

- Tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký, phê duyệt.

- Tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác.

- Quản lý con dấu của Trường; đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính.

- Tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ.

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức - viên chức được cử đi công tác ngoài Trường. Ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác tại Trường.

- Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong Trường.

2.4. Thực hiện chức năng phục vụ lễ tân

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện của Trường.

- Quản lý cơ sở vật chất, mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiện đi lại phục vụ hoạt động và công tác của Ban Giám hiệu.

- Thực hiện các công việc hiếu, hỷ . . . theo quy định của Trường.

- Điều hành kế hoạch hoạt động xe, đảm bảo đưa đón cán bộ đi công tác đúng giờ, đúng kế hoạch theo lộ trình được giao.

2.5. Quản lý hạ tầng cơ sở

- Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, cây xanh, vườn thuốc, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, cống rãnh ... thuộc phạm vi diện tích nhà trường.

- Quản lý toàn bộ hệ thống nhà: nhà làm việc, phòng thực hành, lớp học, hội trường, căn tin, phòng khách ... trong khu đất thuộc trường quản lý.

- Tổ chức chỉ đạo và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng trong khu vực học tập, nơi làm việc, đường sá, sân chơi và các khu vực chưa xây dựng do trường quản lý.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt và phòng cháy chữa cháy của trường.

2.6. Lập kế hoạch thường xuyên tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất của trường.

- Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.

2.7. Lập kế hoạch sữa chữa và mua sắm dụng cụ, thiết bị, máy móc đảm bảo phục vụ công tác trường.

 

Nhân sự

 

DIỆP THỊ THU THUỶ

Thuy

Cử nhân

Phó trưởng phòng

Địa chỉ Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Phụ trách Cơ sở 1:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác của phòng Hành chính Tổng hợp.

- Đầu mối tổng hợp báo cáo, chương trình, kế hoạch của Trường theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

- Làm công tác thư ký cho Ban Giám hiệu.

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức - viên chức được cử đi công tác ngoài Trường. Ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác tại Trường.

- Điều hành kế hoạch hoạt động xe, đảm bảo đưa đón cán bộ đi công tác đúng giờ, đúng kế hoạch theo lộ trình được giao.

- Quản lý công tác Văn thư - Lưu trữ.

- Hỗ trợ công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng HCTH.

NGUYỄN THANH TÙNG

tung

Cử nhân

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

* Phụ trách Cơ sở 2:

- Quản lý công tác bảo vệ, vệ sinh, tiếp tân, khánh tiết, phòng cháy chữa cháy.

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ sở 2.

- Tổ chức mua sắm máy móc, trang thiết bị Tin học ... theo đúng quy định của Nhà nước.

- Theo dõi và quản lý các trang thiết bị, máy móc tại cơ sớ 1 và 2 của trường.

- Hỗ trợ công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng HCTH.

LÊ VĂN ĐỦ

Du

Tổ trưởng

Tổ bảo vệ & vệ sinh

 

- Quản lý Tổ Bảo vệ và Vệ sinh của trường;

- Thực hiện công tác tiếp tân, khánh tiết;

- Tổ chức mua sắm vật dụng, văn phòng phẩm, nước uống;

- Tổ chức chỉ đạo và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng trong khu vực học tập, nơi làm việc, đường sá, sân chơi và các khu vực chưa xây dựng do trường quản lý;

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy trong trường;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện của Trường;

- Mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị;

- Thực hiện các công việc hiếu, hỷ . . . theo quy định của Trường.

NGUYỄN TẤN VỮNG

Vung

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Quản lý Tổ Kỹ thuật của trường;

- Bảo trì, sửa chữa trang thiết bị, điện, nước và điện tử;

- Lập kế hoạch sữa chữa và mua sắm dụng cụ, thiết bị, máy móc đảm bảo phục vụ công tác trường;

- Quản lý hệ thống mạng internet toàn trường;

- Thi công điện, nước và mạng internet;

- Sửa chữa, bảo trì các thiết bị máy móc của trường;

- Theo dõi chỉ số điện, nước tại cơ sở I.

DƯƠNG KHUÊ

 

 

Cử nhân

Văn thư lưu trữ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, scan vào máy tính, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Trường.

- Tập hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu tố, khiếu nại, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong, ngoài trường và chuyển đến địa chỉ cần thiết để điều tra, tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến giải quyết trình Hiệu trưởng.

- Tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký, phê duyệt.

- Tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác.

- Quản lý con dấu của Trường; đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính.

- Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong Trường.

- Quản lý và sử dụng kho lưu trữ của nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước.

ĐOÀN VĂN TỈNH

Tinh

Kỹ sư

Nhân viên XDCB

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Giúp lãnh đạo phòng:

+ Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng: đất đai, cây xanh, vườn thuốc, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, cống rãnh ... thuộc phạm vi diện tích nhà trường;

+ Quản lý toàn bộ hệ thống nhà: nhà làm việc, phòng thực hành, lớp học, hội trường, căn tin, phòng khách ... trong khu đất thuộc trường quản lý;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt và phòng cháy chữa cháy của trường;

- Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả;

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy.

NGUYỄN ANH TUẤN

Tuan

Kỹ sư

Nhân viên kỹ thuật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách công tác kỹ thuật tại cơ sở 1;

- Bảo trì sửa chữa trang thiết bị điện, nước và điện tử;

- Phục vụ thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ giảng dạy, hội họp; 

- Thi công lắp đặt hệ thống mạng internet toàn trường;

- Thi công điện, nước và mạng internet;

- Theo dõi chỉ số điện, nước.

 

KHA VĂN THƠ

Tho

Nhân viên kỹ thuật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách công tác kỹ thuật tại cơ sở 2;

- Bảo trì sửa chữa trang thiết bị điện, nước và điện tử;

- Phục vụ thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ giảng dạy, hội họp; 

- Chấm công CB, GV giảng dạy tại cơ sở 2;

- Thi công điện và theo dõi chỉ số điện, nước.

NGUYỄN VĂN SƠN

Son

Nhân viênLái xe

- Bảo đảm lái xe an toàn và giữ gìn xe tốt, sạch sẽ;

- Phục vụ kịp thời và có chất lượng cao các yêu cầu công tác của trường;

- Đưa đón lãnh đạo và CBVC đúng giờ giấc quy định;

- Thường xuyên kiểm tra xe để đảm bảo xe không bị hư hỏng khi vận hành.

NGUYỄN VĂN UẨN

Uan

Nhân viên bảo vệ kiêm lái xe

- Đảm bảo đúng giờ giấc ca trực, không để xảy ra mất mát tài sản của nhà trường;

- Giao tiếp lịch sự, nhã nhặn với khách đến liên hệ công tác và CBCNV;

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy;

- Kiểm tra và mở sổ theo dõi việc mang tài sản của trường ra vào cổng;

- Nhận và chuyển giao công văn cho Văn thư;

- Đưa đón lãnh đạo và CBVC đi công tác khi BGH hoặc lãnh đạo phòng yêu cầu.

NGUYỄN HẬU GIANG

Giang

Nhân viên bảo vệ

- Đảm bảo đúng giờ giấc ca trực, không để xảy ra mất mát tài sản của nhà trường;

- Giao tiếp lịch sự, nhã nhặn với khách đến liên hệ công tác và CBCNV;

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy;

- Kiểm tra và mở sổ theo dõi việc mang tài sản của trường ra vào cổng;

- Nhận và chuyển giao công văn cho Văn thư.

 

NGUYỄN VĂN TIẾP

Tiep

Nhân viên bảo vệ

- Đảm bảo đúng giờ giấc ca trực, không để xảy ra mất mát tài sản của nhà trường;

- Giao tiếp lịch sự, nhã nhặn với khách đến liên hệ công tác và CBCNV;

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy;

- Kiểm tra và mở sổ theo dõi việc mang tài sản của trường ra vào cổng;

- Nhận và chuyển giao công văn cho Văn thư.

NGUYỄN THANH LIÊM

Liem

Nhân viên bảo vệ

- Đảm bảo đúng giờ giấc ca trực, không để xảy ra mất mát tài sản của nhà trường;

- Giao tiếp lịch sự, nhã nhặn với khách đến liên hệ công tác và CBCNV;

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy;

- Kiểm tra và mở sổ theo dõi việc mang tài sản của trường ra vào cổng;

- Nhận và chuyển giao công văn cho Văn thư.

 

NGUYỄN VĂN XUÂN

xuanin

Nhân viên bảo vệ

- Đảm bảo đúng giờ giấc ca trực, không để xảy ra mất mát tài sản của nhà trường;

- Giao tiếp lịch sự, nhã nhặn với khách đến liên hệ công tác và CBCNV;

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy;

- Kiểm tra và mở sổ theo dõi việc mang tài sản của trường ra vào cổng;

- Nhận và chuyển giao công văn cho Văn thư.

LÊ THỊ ĐẸP

Dep

Nhân viên tạp vụ

 

Phụ trách vệ sinh ở cơ sở 1:

- Thường xuyên làm vệ sinh trong phòng học, phòng làm việc, phòng họp, nhà vệ sinh, các dãy cầu thang, sân trường và hành lang xung quanh trường;

- Đảm bảo khu vực mình phụ trách luôn sạch sẽ và bàn ghế các phòng học, phòng họp ngay ngắn;

- Phát hiện và báo cáo kịp thời các thiết bị, máy móc bị hư hỏng cho Tổ Kỹ thuật hoặc lãnh đạo phòng;

- Sau giờ học kiểm tra việc tắt đèn, quạt.

HUỲNH NHƯ PHƯỢNG

Phuong

Nhân viên tạp vụ

Phụ trách vệ sinh ở cơ sở 1:

- Thường xuyên làm vệ sinh trong phòng học, phòng làm việc, phòng họp, nhà vệ sinh, các dãy cầu thang, sân trường và hành lang xung quanh trường;

- Đảm bảo khu vực mình phụ trách luôn sạch sẽ và bàn ghế các phòng học, phòng họp ngay ngắn;

- Phát hiện và báo cáo kịp thời các thiết bị, máy móc bị hư hỏng cho Tổ Kỹ thuật hoặc lãnh đạo phòng;

- Sau giờ học kiểm tra việc tắt đèn, quạt.

 

TRẦN THỊ HOA

Hoa

Nhân viên tạp vụ

Phụ trách vệ sinh ở cơ sở 1:

- Thường xuyên làm vệ sinh trong phòng học, phòng làm việc, phòng họp, nhà vệ sinh, các dãy cầu thang, sân trường và hành lang xung quanh trường;

- Đảm bảo khu vực mình phụ trách luôn sạch sẽ và bàn ghế các phòng học, phòng họp ngay ngắn;

- Phát hiện và báo cáo kịp thời các thiết bị, máy móc bị hư hỏng cho Tổ Kỹ thuật hoặc lãnh đạo phòng;

- Sau giờ học kiểm tra việc tắt đèn, quạt.

LÂM HỒNG NHANH

Nhanh

Nhân viên tạp vụ

Phụ trách vệ sinh ở cơ sở 2:

- Thường xuyên làm vệ sinh trong phòng học, phòng làm việc, phòng họp, nhà vệ sinh, các dãy cầu thang, sân trường và hành lang xung quanh trường;

- Đảm bảo khu vực mình phụ trách luôn sạch sẽ và bàn ghế các phòng học, phòng họp ngay ngắn;

- Phát hiện và báo cáo kịp thời các thiết bị, máy móc bị hư hỏng cho Tổ Kỹ thuật hoặc lãnh đạo phòng;

- Sau giờ học kiểm tra việc tắt đèn, quạt.