Chức năng, nhiệm vụ


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Điện thoại : 07103897236

 ượcthành lập theo quyết định số 445/QĐ.CĐYT, ngày 8 tháng 5 năm 2009)

 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp với các chuyên ngành điều dưỡng: Đa khoa, sản, gây mê hồi sức, kỹ thuật y học, xét nghiệm, hệ tập trung dài hạn và vừa làm vừa học.

2. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về Điều dưỡng.

3. Tổ chức biên soạn chương trình chi tiết và giáo trình giảng dạy, nghiên cứu đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập.

4. Quản lý giảng viên, cán bộ và sinh viên trong các mặt hoạt động của Khoa, xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ giảng dạy.

 

 

Nhân sự


 

PHAN THỊ DIỆU THOA

 Thoa

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919132200

 

- Quản lý điều hành chung công tác của khoa

- Xây dựng chương trình, quản lý  tiến độ học tập  toàn ngành 

-  Quản lý tài sản khoa

- Trưởng Bộ Môn Điều dưỡng cơ bản

TRẦN ANH KHOA

Khoa 

Phó  khoa

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939199040

 

- Xây dựng, quản lý tiến độ lâm sàng, thực tế cơ sở, thực tế tốt nghiệp của khoa

- Trưởng Bộ Môn Điều dưỡng ngoại

NGUYỄN HOÀI PHONG

 Phong

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977929360

 

 

 

- Trưởng Bộ Môn Điều dưỡng nội

NGUYỄN THỊ THÚY AN

Thuy An

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939999087

 

 

 

- Trưởng Bộ Môn Điều dưỡng nhi

PHẠM THỊ ÁNH HỒNG

Anh Hong

Giảng viên

Thạc sĩ

hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919878007

 

 

 

- Trưởng bộ môn Điều dưỡng cộng đồng

- Giảng dạy lý thuyết và thực hành điều dưỡng cộng đồng

- Hướng dẫn lâm sàng nội nhiễm

NGUYỄN THỊ HỒNG LINH

Hong Linh

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919130709

 

 

 

- Tổ trưởng Công đoàn Khoa

- Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng nhi

NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI

Mai

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01696239505

 

 

- Thực hiện tiến độ học tập toàn khoa

-  Quản lý lịch dạy và học của khoa

- Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng điều dưỡng cơ bản

- Thư ký khoa

- Bí thư Đoàn Khoa Điều dưỡng

VÕ THÀNH NHÂN

Nhan

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985031278

 

 

 

- Phó bí thư Đoàn Khoa Điều dưỡng

- Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng ngoại

ĐỖ THỊ NHƯ NGỌC

img035

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989607341

 

 

 

- Thư ký lâm sàng BV Nhi đồng

- Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng nhi

ĐẶNG THỊ CHÂU HÀ

Chau Ha

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0908212552

 

 

 

 

- Quản lý công tác GVCN của khoa

- Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng điều dưỡng cơ bản

PHẠM VĂN ÚT

Ut

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944893970

 

 

 

- Thư ký lâm sàng BVĐKTW

-Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng ngoại

HUỲNH BÍCH NHIỀU

Nhieu

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948995884

 

 

 

- Quản lý phòng TTĐD 1

- Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng nội

LƯ THỊ CẨM NHIÊN

img036

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918005622

 

 

 

-Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng nội

 

 

TRẦN BÍCH ĐÀO

Dao

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909363700

 

- Thư ký lâm sàng BVĐKTP

-Giảng dạy lý thuyết và thực hành điều dưỡng cộng đồng

- Hướng dẫn lâm sàng ngoại

HOÀNG THỊ YẾN

Hoangyen051

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0936017147

 

 

 

-Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng nhi - nhiễm

HUỲNH THỊ THU MÀU

Mau

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01267951595

 

- Quản lý phòng TTĐD 2

- Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng điều dưỡng cơ bản