Nhân sự

KIỀU THỊ DIỄM TRANG

Diemtrang 

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-         Quản lý Khoa Khoa học Cơ bản

-         Giảng dạy môn:

   • Sinh học và di truyền
   • Thực vật Dược
   • Thực tập Vi Sinh

-         Chủ nhiệm lớp: Cao đẳng Dược 4C

 

HUỲNH VĂN TƯ

 Vantu

Giảng viên

Kế hoạch khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

-         Kế hoạch khoa Khoa học Cơ bản

-         Giảng dạy môn:

   •  Hóa học
   •  Hóa Đại cương – Vô cơ
   •  Hóa Hữu cơ

-         Quản lý phòng thí nghiệm Hóa Vô cơ–Hữu cơ

-         Chủ nhiệm lớp: Cao đẳng Dược 4D

 

NGUYỄN ĐỖ PHÚ VINH

phuvinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

  •           Giảng dạy môn Xác suất Thống kê Y học

 

HÀ VŨ MINH TRANG

Minhtrang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

-         Giảng dạy môn Sinh học và di truyền

-         Quản lý phòng thí nghiệm Sinh học và di truyền

-         Chủ nhiệm lớp: Cao đẳng Dược 4H

 

Chức năng - nhiệm vụ

 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Điện thoại: 07103899017

Được thành lập theo QĐ số: 29/QĐ-CĐYT, ngày 07 tháng 02 năm 2012

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên. Bên cạnh đó còn có các tổ chức Đảng, đoàn thể như Chi bộ Đảng; Công đoàn khoa; Chi đoàn giáo viên.

2. Nhiệm vụ:

            -Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho Trường bổ sung cập nhật đề cương chương trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

         - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

          - Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa quản lý.

        - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

          - Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của Trường.

GDTC6.jpg
GDTC2.jpg
GDTC3.jpg
GDTC4.jpg
GDTC5.jpg
GDTC6.jpg
GDTC7.jpg
GDTC8.jpg
GDTC9.jpg