ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

 

1. Bậc học:                               Trung học chuyên nghiệp

2. Nhóm ngành đào tạo:            Sức khoẻ

3. Ngành đào tạo:                      Điều dưỡng đa khoa

4. Mã số ngành đào tạo:            367210

5. Chức danh khi tốt nghiệp:      Y tá/ Điều dưỡng trung học

6. Thời gian đào tạo:                 2 năm

7. Đối tượng tuyển sinh:            Tốt nghiệp phổ thông trung học

8. Cơ sở đào tạo:                      Các trường TCCN, Cao đẳng và ĐH Y tế.

9. Cơ sở làm việc :

Người có bằng tốt nghiệp Điều dưỡng đa khoa được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.

10. Bậc học sau trung học:

Người Điều dưỡng trung học nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa, Cao đẳng hoặc Đại học điều dưỡng.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT

Đào tạo người Y tá/Điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc trung học, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh, có đủ sức khoẻ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y TÁ / ĐIỀU DƯỠNG TRUNG HỌC

 1. Tiếp đón người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và thân nhân người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế.
 2. Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn - uống, trạng thái tâm - sinh lý của người bệnh. ... Theo dõi và báo cáo những diễn biến bất thường cho Thầy thuốc.
 3. Nhận định tình trạng người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc.
 4. Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh .
 5. Thực hiện các y lệnh của thầy thuốc đối với người bệnh .
 6. Phụ giúp thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện các thủ thuật chẩn đoán, điều trị.
 7. Thực hiện sơ cứu và cấp cứu ban đầu.
 8. Chăm sóc người bệnh hấp hối và tử vong.
 9. Giúp người bệnh vận động, luyện tập, phục hồi chức năng.
 10.  Động viên người bệnh an tâm điều trị, hướng dẫn người bệnh, thân nhân người bệnh cách tự chăm sóc sau khi khám và điều trị.
 11. Phổ biến kiến thức về phòng bệnh và CSSK ban đầu cho người bệnh và than nhân người bệnh .
 12. Tham gia hướng dẫn huấn luyện NV mới và HS y tế thực tập tại đơn vị.
 13. Tham gia công tác hành chính/quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công.
 14. Quản lý và bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị.
 15. Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.