KỸ THUẬT VIÊN HÌNH ẢNH Y HỌC

 

1. Bậc học:                                        Trung học chuyên nghiệp

2. Nhóm ngành đào tạo:                      Sức khoẻ

3. Ngành đào tạo:                               Kỹ thuật viên Hình ảnh y học.

4. Mã số ngành đào tạo:                      367245

5. Chức danh khi tốt nghiệp:               KTV trung học Hình ảnh y học

6. Thời gian đào tạo:                           2 năm

7. Đối tượng tuyển sinh:                     Tốt nghiệp trung học phổ thông.

8. Cơ sở đào tạo:

                   - Trường cao đẳng kỹ thuật y tế I - Bộ Y Tế.

                   - Trường trung học kỹ thuật y tế II - Bộ Y Tế.

                   - Trường đại học Y - Dược TP. Hồ Chí Minh.

 - Các Trường đại học và trung học chuyên nghiệp Y tế khác, khi được  Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép.

9. Cơ sở làm việc:          

Người có bằng Kỹ thuật viên Hình ảnh y học được tuyển dụng vào làm việc taị các cơ sở Y tế công lập: Các Khoa X-Quang, Khoa Chẩn đoán hình ảnh y học của Bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến trung ương và các cơ sở Y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước   

       10.  Bậc học sau trung học:         

          Người Kỹ thuật viên Hình ảnh Y học  trung học nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Kỹ thuật viên Hình ảnh y học ở bậc Cao đẳng, Đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế.      

NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI KỸ THUẬT VIÊN HÌNH ẢNH Y HỌC:

 1. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, máy móc để thực hiện các kỹ thuật X- quang thông thường.
 2. Chuẩn bị bệnh nhân để thực hiện các kỹ thuật X-quang và chẩn đoán hình ảnh y học
 3. Thực hiện kỹ thuật X-quang thông thường đúng quy trình.
 4. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, máy móc để tiến hành các kỹ thuật X- quang đặc biệt, X- quang cắt lớp điện toán, Cộng hưởng từ hạt nhân, Siêu âm ...
 5. Phối hợp và hỗ trợ  Bác sỹ chuyên khoa để thực hiện Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh theo đúng quy trình.
 6. Vận hành, bảo quản tốt các trang thiết bị.
 7. Phát hiện các hỏng hóc của trang thiết bị để báo cáo và đề xuất biện pháp sửa chữa.
 8. Sơ cứu và chăm sóc bênh nhân tại Khoa X-quang, Khoa chẩn đoán hình ảnh.
 9. Thực hiện tốt công tác an toàn bức xạ.  
 10. Tham gia công tác đào tạo và bồi dưỡng về kỹ thuật hình ảnh y học, khi có yêu cầu
 11. Tham gia các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân của đơn vị và địa phương.
 12. Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu công việc
 13. Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT

Đào tạo người Kỹ thuật viên Hình ảnh y học có kiến thức và kỹ năng cơ bản trình độ trung cấp về kỹ thuật hình ảnh y học để làm nhiệm vụ tại các Khoa X - Quang, Khoa chẩn đoán hình ảnh y học của các cơ sở khám, chữa bệnh; có phẩm chất tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ người bệnh; có đủ sức khoẻ; có ý thức và khả năng học tập vươn lên.