KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM ĐA KHOA

  

1. Bậc học:                             Trung học chuyên nghiệp

2. Nhóm ngành đào tạo:           Sức khỏe

3. Ngành đào tạo:                    Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa

4. Mã ngành đào tạo:               367235

5. Chức danh khi tốt nghiệp:    Kỹ thuật viên trung học Xét nghiệm

6. Thời gian đào tạo:               2 năm

7. Đối tượng tuyển sinh:         Tốt nghiệp trung học phổ thông

8. Cơ sở đào tạo:                     

- Trường Cao đẳng kỹ thuật Y tế  I - Bộ Y tế

- Trường Trung học kỹ thuật y tế  II - Bộ Y tế

- Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, Trường ĐH Y - Dược TP.HCM

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp Y tế khác, khi được Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế cho phép.

          9.  Cơ sở làm việc:

          Người có bằng Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa được tuyển dụng vào làm việc taị các cơ sở Y tế công lập: Các Khoa xét nghiệm của Bệnh viện huyện, tỉnh, trung ương; Các Phòng xét nghiệm của các Viện nghiên cứu Y-Sinh; Các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố; Đội Vệ sinh phòng dịch huyện ... và các cơ sở Y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước   

          10.  Bậc học sau trung học:      

          Người Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa trung học nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Kỹ thuật viên Xét nghiệm ở bậc Cao đẳng, Đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế

NHIỆM VỤ NGƯỜI KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM ĐA KHOA

 1. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, hóa chất, bệnh phẩm, môi trường và pha chế được thuốc thử, thuốc nhuộm để làm xét nghiệm.
 2. Tiến hành các xét nghiệm, theo chức trách được phân công, đúng qui trình kỹ thuật.
 3.  Nhận xét hoặc ghi kết quả xét nghiệm chính xác và trả lời đúng thời gian quy định.
 4.  Ghi hồ sơ sổ sách đúng quy định.
 5.  Tham gia xây dựng phòng xét nghiệm ở tuyến huyện và tuyến tương đương.
 6.  Tham gia lập kế hoạch thực hiện công tác xét nghiệm hàng tháng, quý, năm.
 7.  Quản lý và lưu trữ  sổ sách, thống kê, báo cáo.
 8. Vận hành, bảo quản các trang thiết bị, vật tư, hóa chất.
 9.  Phát hiện các hỏng hóc và hiệu chỉnh được các sai lệch đơn giản của trang thiết bị.
 10.  Thực hiện kỹ thuật an toàn lao động và sơ cứu các tai nạn ở Phòng Xét nghiệm.
 11.  Tham gia công tác đào tạo và bồi dưỡng về xét nghiệm, khi có yêu cầu
 12.  Tham gia các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân của đơn vị và địa phương.
 13.  Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu công việc
 14.  Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT

Đào tạo người Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa có kiến thức và kỹ năng cơ bản ở trình độ trung cấp để làm được các xét nghiệm thông thường ở các phòng xét nghiệm của các cơ sở Y tế; có phẩm chất đạo đức tốt; tác phong tỷ mỷ, chính xác; có đủ sức khỏe; có ý thức và khả năng học tập vươn lên.