Phòng Hành chính - Quản trị là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức triển khai tốt các hoạt động về công tác hành chính, lễ tân, lưu trữ; quản lý tài sản, mua sắm, tu sửa thiết bị, đầu tư phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Trường; đảm bảo an ninh an toàn, vệ sinh môi trường; đảm bảo việc cung cấp nguyên, nhiên liệu, văn phòng phẩm, hóa chất, sinh phẩm, dược phẩm, máy móc thiết bị cho học sinh sinh viên học thực hành và cho toàn trường.