Nhân sự Phòng Hành Chính

 

TRƯƠNG KIỀU OANH

Trưởng phòng

 

NGUYỄN THANH TÙNG

Phó Trưởng phòng

 

ĐOÀN VĂN TỈNH

Chuyên viên

 

DƯƠNG KHUÊ

Chuyên viên

 

HỒ THỊ KIỀU MY

Chuyên viên

 

LÊ VĂN ĐỦ

Nhân viên

 

NGUYỄN TẤN VỮNG

Nhân viên

 

KHA VĂN THƠ

Nhân viên

 

NGUYỄN ANH TUẤN

Kỹ sư

 

NGUYỄN VĂN UẨN

Lái xe cơ quan

 

NGUYỄN VĂN SƠN

Lái xe cơ quan

 

NGUYỄN VĂN TIẾP

Bảo vệ

 

NGUYỄN THANH LIÊM

Bảo vệ

 

NGUYỄN HẬU GIANG

Bảo vệ

 

NGUYỄN TRƯƠNG THÁI AN

Cán sự

 

TRẦN THỊ HOA

Nhân viên phục vụ

 

HUỲNH NHƯ PHƯỢNG

Nhân viên phục vụ

 

LÊ THỊ ĐẸP

Nhân viên phục vụ