Di động: 0919998771
Hộp thư: khcb@mcc.edu.vn

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ

 • 1 TOÁN - TIN - LÝ - HÓA - SINH ...

  Bô môn: Toán - Tin và Lý - Hóa - Sinh được thành lập theo quyết định số số:29/QĐ-CĐYT ngày 07 tháng 02 năm 2012. Đến năm 2016, 2 bộ môn này sát nhập thành Bộ môn Toan - Tin - Lý - Hóa - Sinh theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn: Sinh học di truyền, Xác suất thống kê y học, Vật lý đại cương và lý sinh, Hóa đại cương – vô cơ và Hóa hữu cơ cho các đối tượng năm nhất khối cao đẳng Điều dưỡng và Dược; giảng dạy môn Tin học cơ bản cho các đối tượng học sinh- sinh viên của trường.
  Đọc tiếp ...
 • 2 GDTC - GDQP - AN NINH ...

  Bộ môn Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng & An ninh (GDTC-GDQP&AN) được thành lập theo Quyết định số … QĐ/CĐYT ngày… tháng… năm 2011 của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Từ khi thành lập, Bộ môn GDTC-GDQP&AN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác giảng dạy môn GDTC, môn GDQP-AN cho sinh viên toàn trường. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần phát phong trào tập luyện TDTT cho học sinh, sinh viên và cán bộ công viên trong nhà trường.
  Đọc tiếp ...
 • 3 CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT ...

  Bộ môn Chính trị - Pháp luật, tiền thân là Khoa Chính trị - Pháp luật, phụ trách giảng dạy phần đại cương cho sinh viên, học sinh thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật của Nhà nước. Bộ môn có 2 môn học: Các môn Lý luận Chính trị và môn Giáo dục Pháp luật. Hiện nay bộ môn có 7 cán bộ giảng dạy, bao gồm 2 giảng viên cơ hữu và 5 giảng viên kiêm nhiệm. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy của Bộ môn luôn ý thức tự học, nâng cao trình độ. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, các giảng viên của Bộ môn luôn hoàn thành tốt các công tác khác như nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn, Đảng…
  Đọc tiếp ...
 • 4 NGOẠI NGỮ ...

  Bộ môn Anh văn trực thuộc khoa Khoa Học Cơ Bản của Trường. Bộ môn gồm có 8 giáo viên cơ hữu và 4 giáo viên kiêm nhiệm ở các phòng chức năng khác của trường. Bộ môn đảm nhận giảng dạy học phần Anh Văn Cơ Bản và Anh Văn Chuyên Ngành hệ trung cấp và hệ cao đẳng cho sinh viên, học sinh của khoa Dược-Xét Nghiệm, khoa Điều Dưỡng và khoa Y. Ngoài ra, bộ môn còn tham gia giảng dạy Anh văn chứng chỉ trình độ A, B và C do Trung Tâm Ngoại Ngữ của trường mở lớp đào tạo và tổ chức thi cấp bằng chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia. Bên cạnh công tác giảng dạy, bộ môn còn thực hiện công tác dịch thuật cho hội thảo khoa học được tổ chức tại trường.
  Đọc tiếp ...
 • 5 KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ...

  Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ được thành lập theo QĐ số:29/QĐ-CĐYT, ngày 07 tháng 02 năm 2012, gồm 2 bô môn: Toán - Tin và Lý - Hóa - Sinh. Đến năm 2016, các bộ môn Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh sát nhập vào khoa theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản.
  Đọc tiếp ...

BỘ MÔN ANH VĂN

Bộ môn Anh văn trực thuộc khoa Khoa Học Cơ Bản của Trường. Bộ môn gồm có 8 giáo viên cơ hữu và 4 giáo viên kiêm nhiệm ở các phòng chức năng khác của trường. Bộ môn đảm nhận giảng dạy học phần Anh Văn Cơ Bản và Anh Văn Chuyên Ngành hệ trung cấp và hệ cao đẳng cho sinh viên, học sinh của khoa Dược-Xét Nghiệm, khoa Điều Dưỡng và khoa Y. Ngoài ra, bộ môn còn tham gia giảng dạy Anh văn chứng chỉ trình độ A, B và C do Trung Tâm Ngoại Ngữ của trường mở lớp đào tạo và tổ chức thi cấp bằng chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia. Bên cạnh công tác giảng dạy, bộ môn còn thực hiện công tác dịch thuật cho hội thảo khoa học được tổ chức tại trường.

Đội ngũ giảng viên bộ môn trẻ, năng động, nhiệt tình, và có tinh thần học hỏi nâng cao trình đọc chuyên môn. Giảng viên thường xuyên cập nhật thông tin về xu thế dạy và học tiếng Anh ngày nay để có thể nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho nhà trường. Điển hình, khuynh hướng dạy tiếng Anh của thế kỷ 21 là tăng cường khả năng giao tiếp của người học và Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hướng đến việc đào tạo tiếng Anh cho người học đạt trình độ B1 theo Khung Tham Chiếu Chuẩn Châu Âu sau khi ra trường. Vì thế, giảng viên Anh văn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và bộ môn hướng đến công tác soạn giáo trình và công tác giảng dạy tiếng Anh theo nhu cầu ngày nay.

 

Giảng viên luôn luôn hòa đồng với các đồng nghiệp, gương mẫu trong công tác giảng dạy, hăng hái tham gia phong trào văn nghệ của trường. Điều quan trọng là luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chấp hành tốt quy định của nhà trường.

2019 Bản quyền  KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ