Di động: 0919998771
Hộp thư: khcb@mcc.edu.vn

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ

 • 1 TOÁN - TIN - LÝ - HÓA - SINH ...

  Bô môn: Toán - Tin và Lý - Hóa - Sinh được thành lập theo quyết định số số:29/QĐ-CĐYT ngày 07 tháng 02 năm 2012. Đến năm 2016, 2 bộ môn này sát nhập thành Bộ môn Toan - Tin - Lý - Hóa - Sinh theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn: Sinh học di truyền, Xác suất thống kê y học, Vật lý đại cương và lý sinh, Hóa đại cương – vô cơ và Hóa hữu cơ cho các đối tượng năm nhất khối cao đẳng Điều dưỡng và Dược; giảng dạy môn Tin học cơ bản cho các đối tượng học sinh- sinh viên của trường.
  Đọc tiếp ...
 • 2 GDTC - GDQP - AN NINH ...

  Bộ môn Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng & An ninh (GDTC-GDQP&AN) được thành lập theo Quyết định số … QĐ/CĐYT ngày… tháng… năm 2011 của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Từ khi thành lập, Bộ môn GDTC-GDQP&AN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác giảng dạy môn GDTC, môn GDQP-AN cho sinh viên toàn trường. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần phát phong trào tập luyện TDTT cho học sinh, sinh viên và cán bộ công viên trong nhà trường.
  Đọc tiếp ...
 • 3 CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT ...

  Bộ môn Chính trị - Pháp luật, tiền thân là Khoa Chính trị - Pháp luật, phụ trách giảng dạy phần đại cương cho sinh viên, học sinh thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật của Nhà nước. Bộ môn có 2 môn học: Các môn Lý luận Chính trị và môn Giáo dục Pháp luật. Hiện nay bộ môn có 7 cán bộ giảng dạy, bao gồm 2 giảng viên cơ hữu và 5 giảng viên kiêm nhiệm. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy của Bộ môn luôn ý thức tự học, nâng cao trình độ. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, các giảng viên của Bộ môn luôn hoàn thành tốt các công tác khác như nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn, Đảng…
  Đọc tiếp ...
 • 4 NGOẠI NGỮ ...

  Bộ môn Anh văn trực thuộc khoa Khoa Học Cơ Bản của Trường. Bộ môn gồm có 8 giáo viên cơ hữu và 4 giáo viên kiêm nhiệm ở các phòng chức năng khác của trường. Bộ môn đảm nhận giảng dạy học phần Anh Văn Cơ Bản và Anh Văn Chuyên Ngành hệ trung cấp và hệ cao đẳng cho sinh viên, học sinh của khoa Dược-Xét Nghiệm, khoa Điều Dưỡng và khoa Y. Ngoài ra, bộ môn còn tham gia giảng dạy Anh văn chứng chỉ trình độ A, B và C do Trung Tâm Ngoại Ngữ của trường mở lớp đào tạo và tổ chức thi cấp bằng chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia. Bên cạnh công tác giảng dạy, bộ môn còn thực hiện công tác dịch thuật cho hội thảo khoa học được tổ chức tại trường.
  Đọc tiếp ...
 • 5 KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ...

  Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ được thành lập theo QĐ số:29/QĐ-CĐYT, ngày 07 tháng 02 năm 2012, gồm 2 bô môn: Toán - Tin và Lý - Hóa - Sinh. Đến năm 2016, các bộ môn Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh sát nhập vào khoa theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản.
  Đọc tiếp ...

Bô môn: Toán - Tin và Lý - Hóa - Sinh được thành lập theo quyết định số số:29/QĐ-CĐYT ngày 07 tháng  02 năm 2012. Đến năm 2016, 2 bộ môn này sát nhập thành Bộ môn Toan - Tin - Lý - Hóa - Sinh theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn: Sinh học di truyền,  Xác suất thống kê y học, Vật lý đại cương và lý sinh, Hóa đại cương – vô cơ và Hóa hữu cơ cho các đối tượng năm nhất khối cao đẳng Điều dưỡng và Dược; giảng dạy môn Tin học cơ bản cho các đối tượng học sinh- sinh viên của trường.

 

Bộ môn gồm 08 giảng viên đều có trình độ thạc sỹ với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt huyết luôn cố gắng hoàn thành sứ mệnh của Khoa và nhà trường giao phó.

 

Để bắt kịp theo xu thế phát triển của giáo dục ngày nay, đó là lấy sinh viên làm trung tâm, dạy học bằng các phương tiện hiện đại, dụng cụ trực quan sinh động, kết hợp các mẫu thật hay hình ảnh minh họa giúp các sinh viên lĩnh hội kiến thức dễ dàng. Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ đã trang bị cho các phòng thực tập Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Sinh học các thiết bị thực tập hiện đại và cần thiết như Kính hiển vi, máy ly tâm, hệ thống đun hoàn lưu, hệ thống chưng cất, bồn siêu âm và thanh siêu âm dùng trong tổng hợp hữu cơ….Phòng thực tập Tin học được trang bị đầy đủ máy tính, đảm bảo mỗi sinh viên được thực tập 1 máy.

 

 

Với đội ngũ giảng viên trẻ có chuyên môn vững vàng, có tâm huyết với nghề và có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ, bộ môn Toan - Tin - Lý - Hóa - Sinh trong thời gian tới sẽ ngày càng lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung.

2019 Bản quyền  KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ