• Xem thêm

  Danh sách trúng tuyển Đợt 2 năm 2019 – Cao đẳng chính quy – Ngành DƯỢC HỌC

  25-09-19

    Danh sách trúng tuyển Đợt 2 năm 2019 – Cao đẳng chính quy – Ngành DƯỢC HỌC

  25-09-19
 • Xem thêm

  Danh sách trúng tuyển hệ Chính quy, Liên thông năm 2019

  12-09-19

    DANH SÁCH Y SỸ DANH SÁCH XÉT NGHIỆM DANH SÁCH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DANH SÁCH PHỤC HÌNH RĂNG DANH SÁCH LIÊN THÔNG DƯỢC DANH SÁCH HỘ SINH DANH SÁCH CHÍNH QUY DƯỢC DANH SÁCH CHÍNH QUY ĐIỀU DƯỠNG                          

  12-09-19
 • Xem thêm

  Danh sách trúng tuyển hệ chính quy, liên thông năm 2019

  12-09-19

  Nhà trường thông báo kết quả tuyển sinh hệ chính quy, liên thông năm 2019 KỸ THUẬT DƯỢC LIÊN THÔNG ĐIỀU DƯỠNG      

  12-09-19
 • Xem thêm

  DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM 2019

  11-06-19

  Danh sách trúng tuyển hệ chính quy, liên thông năm 2019 Danh sách trúng tuyển hệ chính quy, liên thông năm 2019 Danh sách trúng tuyển Đợt 2 năm 2019 – Cao đẳng chính quy – Ngành DƯỢC HỌC

  11-06-19