Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động đường dây đường dây nóng và hộp thư điện tử về tiếp nhận phản ánh, phản ánh, kiến nghị về tinh thần thái độ phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức, người lao động

Số điện thoại đường dây nóng: 0292.3891971

Hộp thư điện tử: thanhtracmc@gmail.com

Tải về file đính kèm tại đây