PHỤ LỤC

Các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Conora có thể xảy ra trong các cơ sở giáo dục với các tình huống giả định

 TÌNH HUỐNG 1

Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học

– Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại trường, chỉ đạo và phối hợp các đơn vị Khoa, Phòng, Trung tâm, Trạm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trình Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt; phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động chống dịch tại các cơ sở của Nhà trường;

– Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với sở, ngành có liên quan theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh viêm đường hô hấp cấp và tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới của virus Corona gây ra; Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động – thương binh và xã hội và các sở, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra;

– Cử cán bộ y tế Nhà trường tham gia tổ chức tập huấn về kỹ thuật giám sát, phòng chống và cách thức phối hợp xử lý ổ dịch;

– Xây dựng thông tin tuyên truyền, khuyến cáo phòng, chống dịch trong nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV không hoang mang, lo lắng;

– Tổ chức kiểm tra tại các cơ sở học tập của nhà trường về công tác phòng, chống dịch bệnh;

– Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban Giám hiệu nhà trường.

 TÌNH HUỐNG 2

Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học

– Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại trường phối hợp tích cực với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;

– Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới virus Corona gây ra;

– Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;

– Phối hợp tích cực với ngành Y tế xử lý triệt để ổ dịch;

– Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV không hoang mang, lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

– Thực hiện báo cáo theo quy định;

 TÌNH HUỐNG 3

Dịch bệnh lây lan trong trường học

– Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại trường phối hợp tích cực với ngành Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học;

– Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho HSSV nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi và bắt buộc đối với toàn bộ giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV trong trường;

– Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho Ban Giám hiệu các biện pháp phòng, chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời;

– Phối hợp với ngành Y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học;

– Phối hợp với ngành Y tế tổ chức thường trực, phòng, chống dịch trong các cơ sở của nhà trường;

– Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp khi có nguy cơ lây nhiễm, thông tin để giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV không hoang mang, lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

– Phối hợp với ngành Y tế và các sở, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong trường học;

– Tổ chức các đoàn kiểm tra tại các cơ sở đào tạo của nhà trường về công tác phòng, chống dịch bệnh;

– Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban Giám hiệu nhà trường để có phương án xử lý.