THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

Căn cứ Công văn số 224/SLĐTBXH-LĐ ngày 03 tháng 2 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp Cần Thơ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;
Căn cứ tinh thần cuộc họp Ban Giám hiệu mở rộng sáng ngày 04/02/2020 về việc nắm tình hình triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh;
Ban Giám hiệu nhà trường thông báo như sau:
1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, các Ban giúp việc trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Trạm Y tế là đơn vị Thường trực.
2. Hoàn tất các Khẩu hiệu tuyên truyền trong buổi chiều ngày 04/02/2020 và dán tại 03 Cơ sở của Trường (Phòng CTHSSV, Trạm Y tế, Phòng HCQT).
3. Hoàn tất khâu chuẩn bị về các công cụ, dụng cụ, vật dụng: máy phun, thuốc, đồ bảo hộ,… trong ngày 04/02/2020 (Phòng KHTC, Trạm Y tế, Phòng HCQT). Huy động lực lượng phun khử trùng khuôn viên trường, phòng làm việc, phòng học từ ngày 05/02/2020, công tác này sẽ được tiến hành thường xuyên theo lịch, điều động nhân viên y tế từ cơ sở 3 về phối hợp thực hiện.
4. Tất cả CC-VC-NLĐ của trường phải có mặt tại các đơn vị làm việc để cùng phối hợp với Nhà trường giám sát tình hình tiến triển của dịch bệnh cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Không la cà các quán ăn, uống trong giờ làm việc.
5. Phòng Chính trị – CTHSSV họp Giáo viên chủ nhiệm để triển khai mẫu báo cáo, nắm tình hình về dịch bệnh và các biện pháp phòng tránh, đồng thời yêu cầu các Giáo viên chủ nhiệm tiến hành kê khai tình hình sức khỏe, lịch trình trong những ngày nghỉ của GV, HSSV → Báo cáo Trạm Y tế.
6. Các đơn vị thuộc Trường nắm và kê khai lịch trình đi lại, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh hành ngày, kê khai tình hình sức khỏe sau mỗi buổi làm việc của CC-VC-NLĐ → Báo cáo Trạm Y tế.
7. Trạm Y tế tổng hợp các báo cáo nhanh từ các đơn vị → Báo cáo cho Hiệu trưởng về tình hình giám sát dịch bệnh vào 16h00 hàng ngày. Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
8. Phòng, trung tâm tiếp tục nhắc nhở viên chức, người lao động, GV, HSSV nắm các triệu chứng và cách chủ động phòng, chống dịch bệnh.
9. Để theo dõi tình hình học tập của HSSV và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CC-VC-NLĐ; đề nghị Ban Chỉ đạo huy động các lực lượng chủ lực (Đảng, Đoàn, Hội, Đoàn thể, Khoa, Phòng) tiến hành kiểm tra đầu giờ mỗi buổi, lịch kiểm tra bắt đầu từ ngày 04/02/2020, công tác kiểm tra sẽ được duy trì thường xuyên, các công việc đi vào quỹ đạo, cơ quan có nề nếp và có tính kỷ luật cao.
Trên đây là một số nội dung, nhiệm vụ đã thống nhất tại cuộc họp. Căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, Nhà Trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan chủ động phối hợp tổ chức triển khai, nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./.

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM