Danh sách trúng tuyển Đợt 2 năm 2019 – Cao đẳng chính quy – Ngành DƯỢC HỌC

Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2019 Danh sách trúng tuyển Đợt 2 năm 2019 - Cao đẳng chính quy - Ngành DƯỢC HỌC

Danh sách trúng tuyển hệ chính quy, liên thông năm 2019

Nhà trường thông báo kết quả tuyển sinh hệ chính quy, liên thông năm 2019 KỸ THUẬT DƯỢC LIÊN THÔNG ĐIỀU DƯỠNG