Trạm Y tế

1. Giới thiệu chung:

– Căn cứ theo quyết định số 322/QĐ – BGDĐT ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường C ĐYT – Cần thơ trên cơ sở trường trung học Y tế cần thơ.

– Căn cứ chỉ thị số 23/2006 CTTTG  ngày 12/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường công tác y tếtrong các trường học.

Chức năng, nhiện vụ Trạm Y tế Trường  Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Ban hành Quyết định số 223/Q Đ CĐYT ngày 29/04/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Biên chế tổ chức: Trạm y tế gồm có 03 nhân sự:

CN: Thạch Chính                   Trưởng Trạm Y tế.

CN: Kiên Văn SaVaNây         Nhân viên

ĐDTH: Lê Thanh Dung         Nhân viên

2. Chức năng:

Trạm Y tế có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác y tế trường học trong Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh – sinh viên, cán bộ, viên chức trong nhà trường.

3. Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh thông thường cho học sinh – sinh và cán bộ, viên chức trong trường.

– Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan tổ chức khám sức khỏe, phân loại sức khỏe cho học sinh – sinh viên và cán bộ, viên chức trong nhà trường.

– Quản lý hồ sơ sức khỏe của học sinh – sinh và cán bộ, viên chức.

– Sơ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh  theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh lên bệnh viện trong trường hợp cần thiết.

– Tổ chức tuyên truyền phòng , chống dịch bệnh, giáo dục vệ sinh phòng bệnh, vận động 100% học sinh – sinh viên tham gia mua bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, bệnh học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong căn tin, phòng – chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, và các bệnh lây nhiễm.

– Phối hợp với cơ sở y tế địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai phòng – chống dịch.

– Phối hợp với các khoa – phòng, đoàn thể trong nhà trường thực hiện công tác y tế trường học, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

– Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo hoạt động công tác y tế.

4. Quyền hạn:

– Được Ban Giám Hiệu nhà trường ủy quyền quản lý về công tác y tế trường học.

– Phân công, phân nhiệm cho từng viên chức trong trạm y tế phụ trách cụ thể theo từng công việc.

– Trưởng trạm y tế lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công việc đã giao, nhằm mục đích hoạt động có hiệu quả tốt hơn./.

Tải về file đính kèm tại đây