Sứ mạng nhà trường

SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ