Tin Tức Thông Báo

IMG

Danh sách trúng tuyển hệ chính quy, liên thông năm 2019

admin | 12/09/2019

 

https://drive.google. Danh sách y sỹ

https://drive.google. Danh sách xét nghiệm

https://drive.google. Danh sách phục hồi chức năng

https://drive.google. Danh sách phục hình răng

https://drive.google. Danh sách liên thông dược

https://drive.google. Danh sách hộ sinh

https://drive.google. Danh sách chính quy dược

https://drive.google. Danh sách chính quy điều dưỡng