Một con lắc lò xo một đầu gắn cố định, một đầu gắn vật m dao động điều hòa theo phương ngang. Con lắc có biên độ bằng 10?

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy một đầu gắn cố định và thắt chặt, một đầu gắn vật m xấp xỉ điều tiết bám theo phương ngang. Con nhấp lên xuống với biên phỏng vì chưng 10?

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy một đầu gắn cố định và thắt chặt, một đầu gắn vật m xấp xỉ điều tiết bám theo phương ngang. Con nhấp lên xuống với biên phỏng vì chưng 10 centimet và cơ năng xấp xỉ là 0,5 J. Lấy mốc thế năng bên trên địa điểm thăng bằng. Khoảng thời hạn sớm nhất thân ái nhì đợt liên tục vật trải qua địa điểm với li phỏng 5√3 centimet vì chưng 0,1 s. Khoảng thời hạn sớm nhất thân ái gấp đôi lực đàn hồi của lốc xoáy kéo đầu cố định và thắt chặt của chính nó một lực vì chưng 5 N là

Bạn đang xem: Một con lắc lò xo một đầu gắn cố định, một đầu gắn vật m dao động điều hòa theo phương ngang. Con lắc có biên độ bằng 10?

A. 0,4 s.

B. 0,5 s.

C. 0,2 s.

D. 0,1 s.

Đáp án C

Xem thêm: Một con lắc lò xo một đầu gắn cố định, một đầu gắn vật m dao động điều hòa theo phương ngang. Con lắc có biên độ bằng 10?

Sử dụng nguyệt lão tương tác thân ái xấp xỉ điều hào và vận động tròn trặn đều, tao thấy góc xoay được của vật vận động tròn trặn đều trong vòng thời hạn sớm nhất 0,1 s thân ái nhì đợt vật trải qua địa điểm với li phỏng 514.pngcm là:

7.4.png

Mặt không giống lực đàn hồi vô cùng đại: Fmax = kA và7.5.png

Xem thêm: iPad Mini 4 WiFi 4G 64GB cũ

suy rời khỏi 7.6.pngN.

Ta lại dùng nguyệt lão tương tác thân ái xấp xỉ điều tiết và vận động tròn trặn đều, dễ dàng và đơn giản rút rời khỏi góc xoay được của vật c/đ tròn trặn đều trong vòng thời hạn sớm nhất lực đàn hồi của lốc xoáy kéo điểm cố định và thắt chặt vì chưng 5 N là :

7.7.png s.

BÀI VIẾT NỔI BẬT