Sáng nay, ngày 02/6/2016 Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong giảng dạy, học tập, kích thích việc tự phấn đấu vươn lên của giáo viên và học sinh, sinh viên trong toàn Trường và cũng nhằm tạo điều kiện để giáo viên của Trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Thông qua Hội giảng để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên của Nhà trường, trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Kết quả Hội giảng là tiêu chí quan trọng trong việc bình chọn và tôn vinh những giáo viên, giảng viên dạy giỏi tham dự Hộì thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, Toàn quốc. Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn trường.